Nutidens hund  

Idag anses hunden vara människans första husdjur och jordens mest varierade däggdjursart. Det finns cirka 500 till 600 hundraser världens om. I Sverige finns det 294 registrerade hundraser och rasvarianter. Det alla hundraserna har gemensamt är att de härstammar från samma grupp av vargar. Dessa vargarna tämjdes i Asien och sedan de har de spridits världen över. Det tros också att det ska ha funnits två olika hundar under stenåldern. Det ska ha funnits en Relax in the morningskillnad mellan hundar från hundar från skogen, öken och stäpp områden. Vissa hundar hos slädhundsraser samt lajkor från de arktiska områdena och vissa vinthundstyper anses att inte ha förändrats så mycket från de tidiga tamhunden. De tros ha likadana egenskaper som tamhunden hade innan de moderna tiden.

De äldsta fynden av bilder på hundar hittades i Irak och tros ha gjorts cirka 6 500 före Kristus. Avbildningarna är små spetslika lerfigurer. En del av avbildningar var på långbenta hundar som var drabbade av kondrodystrofi. Kondrodystrofi är ett inavelsfenomen som drabbar djur vid inavel. Det brukar synas genom att djuret har missbildningar som för korta eller lång ben.

Nutidens hundar kan spåras till runt 100 år tillbaka på grund av avel. Spårning av hundrasen sker inte alltid genom DNA utan mer avbildningar från olika kulturer. Ett exempel är de moderna dogg raserna. De moderna doggraserna tros ha härstammat från det antika molosserhund. Namnet kommer från troligen från molosserna som är ett folk som levde i levde i Epirus cirka 500 före Kristus. Molosser hunden var en stor hund med de vanliga dragen för doggraser. Den levde runt norra medelhavsländerna under antiken och användes som boskap samt stridshund. Reliefer från Assyrien cirka 700 år före Kristus visar molosserhundar från den tiden är mycket identiska med det moderna mastiffraserna. Relieferna visar också vilka syfte de användes och vad det betydde för människorna.

Avbildningar från olika historiska kulturer visar hur hunden hjälpte boskapen och skyddades människorna. Från antiken beskriver författaren, Xenofon att det fanns små kortbenta hundar under antiken. Hundarna kallades “kynes kastoriai” vilket betyder “bäverhund”. Beskrivning har beskriver Tax hunden och skelettfynd från olika riken tyder på att en tidig form av Taxen har funnits sedan länge.