Jakthunden och dess användningsområden.  

En jakthund är en hund som används i olika jaktsyften. Genom avel och jaktträning har man kunnat specialisera hundarna för jakt syften. Hunden har alltid jaktegenskaper även innan avlandet och jakt träningar. Anledningen är att hundar till en början var tämjda vargar. Vargen som är ett rovdjur har instinkter för jakt och skydd. Detta gör att hundar, även de tämjda och avlade, alltid har jaktinstinkter. Hunden har länge används i jaktsyfte och under antikens Egypten användes vinthundar vid jakt på gaseller. I Sverige hittade arkeologiska fynd på hundar som under stenåldern var jägarna medarbetare. Genom samarbete mellan jägaren och hunden var det enklare att hitta mat och kunna hitta byten. För dagens jägare är inte bara hunden hjälpmedel men också en jaktkamrat och familjemedlem.

Jakthunden kan delas i grupperna, drivande hundar, älghundar, skällande fågelhundar (trädskällare), stående fågelhundar, stötande, apporterande hundar, grythundar och viltspårhundar. Grupperna beror på användningsområde dIrish setter gun dog with cartridge bag and trophy birdsär bland annat drivande hundarna används vid jakt efter hare, räv och rådjur. Drivande hund är också en av de vanligaste jakthundarna i Sverige. Raserna för drivande hundarna är stövare och basse raser som drever, tax samt beagle. Hundrasen väljs också beroende på vilka djur man ska jaga. Ska man till exempel jaga rådjur av djurskyddsskäl ska man inte använda Stövare. Detta är av anledning att de är för snabba.

I gruppen älghundar innefattar det spetsraser som Norsk älghund och jämthunden. Raser som Laikor och den karelska björnhunden har också blivit allt vanligare för älgjakter. Syftet med älghundarna är att de ska vara som ledhundar som fritt söker efter älgen och vägleder jägaren. Andra grupper som fågelhunden innefattar den finska spetsen och norrbottenspetsen. Fågelhunden används främst vid jakt efter orre och tjäder. För att lokalisera fågeln åt jägaren markerar den platsen fågeln blev stött genom att skälla. Jägaren ska då smyga mot fram mot fågeln för att komma inom skotthåll.

Raserna som används för stående fågelhundar i Sverige är engelsk setter, pointer och vorsteh. De stående fågelhundarna ska jaga fåglar som ripa, fasan och rapphöns. Hundarna hjälper jägaren genom att i lagom fart leta fram fågeln, stanna och vänta på jägaren. När jägaren är nära ska den springa mot fågeln för att den ska flyga upp så att jägaren ska få ett skott i fågeln.