Vanliga sjukdomar bland hundar

Det finns en rad vanliga sjukdomar, som i allt större utsträckning drabbar våra hundar. Många hundägare är noggranna med vaccinationer och regelbundna veterinärbesök, men trots detta kan hunden drabbas av sjukdom. Detta gäller inte minst om man bor i en stad där hunden ofta kommer i kontakt med andra hundar, går på hunddagis eller besöker rastgårdar. Veterinärer rekommenderar att hundar som ofta kommer i kontakt med andra hundar vaccineras regelbundet mot bland annat kennelhosta. Tyvärr kan hunden drabbas av sjukdomen även om den är vaccinerad, men ofta blir symptomen mildare.

Även andra arter kan smitta

Även om hunden inte kommer i direktkontakt med andra hundar kan den smittas av sjukdomar – ibland till och med av djur som tillhör andra arter. Ett exempel på detta är att rävskabb kan drabba hundar. Rävskabb är en hudsjukdom som orsakas av små parasiter. Symtom på sjukdomen är kraftig klåda och i förlängningen också kala fläckar, sår i huden samt bakterieinfektioner. Om man som ägare snabbt uppmärksammar sjukdomen och ser till att hunden får behandling medför smittan oftast inte några allvarliga komplikationer. För vilda rävar som bär på smittan, eller för hundar som inte blir behandlade, kan det dock gå illa och om djuret går tillräckligt länge utan att behandlas kan det avlida.

Övervikt kan orsaka sjukdomar

Sjukdomar som beror på övervikt blir vanligare och vanligare hos hundar. Ofta beror det på välvilja från ägarens håll – man vill att hunden ska kunna äta sig mätt, och sticker till den rester och godbitar då och då. Tyvärr kan detta, i kombination med att hunden inte får tillräckligt med motion, medföra att hunden blir överviktig. Övervikten kan i sin tur orsaka sjukdomar såsom diabetes och ledproblem. Ofta kan man förebygga denna typ av sjukdomar enbart genom att se till att hunden får röra på sig mer, till exempel genom länge promenader. Om matte vill vara lite extra snygg på promenaden kan det passa bra att bära mode från rodebjer !